Złoty ma początki prawie 500 lat temu

Marek Pielach

Wprowadzony w 1528 roku przez Zygmunta Starego dukat można uznać, choć nie bez wątpliwości, za pierwszego polskiego złotego. Od tego czasu, nawet dla zwykłych użytkowników pieniądza, ważne jest to, czym płacą – mówi Marcin Madejski z Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.