Śledzenie dolara nową bronią USA

Paweł Kowalewski

Amerykański dolar postrzegany jest jako waluta, w której warto zaciągnąć kredyt i uzyskane środki zainwestować w wyżej oprocentowane waluty. O sile i znaczeniu waluty nie decydują jedynie notowania kursowe. W ostatniej dekadzie pozycja dolara przybrała na znaczeniu w dużej mierze dzięki wykorzystywaniu go przez USA jako narzędzie ułatwiającego prowadzenie polityki zagranicznej.