Co o niepewności gospodarczej w Polsce mówi analiza tekstów prasowych?

Niepewność gospodarcza w Polsce mierzona przy pomocy danych tekstowych z artykułów prasowych wyraźnie wzrosła po 2007 r., głównie pod wpływem wydarzeń zagranicznych.