XIX zjazd KPCh – podsumowania i plany

Bogdan Góralczyk

Dziś ruszają obrady XIX zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W Państwie Środka to ważne wydarzenie, podsumowujące minione pięć lat, jak też rysujące plany na kolejne pięciolatki.