Globalne powiązania i odporność przedsiębiorstw na wstrząsy po COVID-19

Przedsiębiorstwa o większej globalnej spójności i sile rynkowej łatwiej opierają się wewnętrznym wstrząsom wywołanym pandemią.