Innowacje w kryzysie

Mirosław Ciesielski

Kryzys, jakim jest pandemia, nie stanowi sprzyjających okoliczności do zmian w prowadzeniu biznesu. Większość zarządzających dąży przede wszystkim do utrzymania aktywności i ograniczenia strat. Ale kryzys stwarza też okazje i zmienia sposób podejmowania decyzji, a to otwiera drogę do innowacji.