Konsumenci korzystają na handlowych porozumieniach transgranicznych

VoxEU

W ciągu ostatnich 20 lat znacząco wzrosła liczba zawartych porozumień handlowych. W UE doprowadziło to do wzrostu jakości towarów o średnio 7 proc. i skumulowanej redukcji cen konsumpcyjnych – konsumenci oszczędzali 24 mld euro rocznie. Ci z krajów o wyższych dochodach uzyskali większe korzyści.