O technologiach, automatyzacji, przyszłości rynku pracy i prekariacie

Obserwator Finansowy

Rola zawodowa decyduje o naszym funkcjonowaniu, o tym jacy jesteśmy, o naszej przynależności klasowej. W każdym społeczeństwie istnieją bowiem podziały klasowe. Miejsce pracy i stanowisko decydują o wysokości zarobków, o stylu życia, o konsumpcji, o tym jacy jesteśmy, właściwie o wszystkim. A rozwój nowych technologii zmienia to wszystko w sposób płynny i kształtuje nas na nowo w różnym stopniu, w różnych społeczeństwach – mówi prof. Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk.