Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Małgorzata Kloc-Konkołowicz

Inicjatywa Trójmorza nie jest dla UE konkurencją, a próbą ściślejszej współpracy regionu, np. w zakresie infrastruktury, głównie pod względem gęstości sieci transportowych i energetycznych wewnątrz krajów, jak i połączeń między państwami Trójmorza, w szczególności na osi północ-południe.