Rozmowa Rafała Wosia z Piotrem Arakiem dla #OF

Obserwator Finansowy

O konsekwencjach wojny, zniszczeniach i odbudowie gospodarki ukraińskiej…