Strefa euro sama się nie naprawi

Marek Pielach

Gospodarki strefy euro cechuje wiele niepokojących podobieństw do gospodarki japońskiej, w tym procesy deindustrializacji i starzenia się społeczeństw – tezę tą postawił prof. Andrzej Sławiński, dyrektor Instytutu Ekonomicznego NBP na Konferencji Katedr Finansów. Wykładowcy akademiccy wiele czasu poświęcili dyskusji o drogach naprawy strefy euro.