Wzrost płac powinien wyrównywać skok cen wynikający z szoków podażowych

Rafał Woś, Michał Możdżeń

Mniej więcej od lata płace realne w Polsce spadają. W Europie jest pod tym względem jeszcze gorzej. O tym, co to znaczy dla gospodarki i dla społeczeństwa mówi dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.