Z długiem publicznym przez wieki

VoxEU

Historia długu państwowego ewoluowała z biegiem czasu, wraz z celami, na realizację których rządy pożyczały pieniądze. Najpierw były nimi działania państwotwórcze, następnie dostarczanie dóbr publicznych, a ostatnio systemy opieki społecznej i świadczenia państwowe.