75 lat po Bretton Woods

Milena Kabza

75 lat po ustanowieniu ram międzynarodowej współpracy gospodarczej instytucje Bretton Woods, wraz z nowymi forami międzynarodowymi i regionalnymi, nadal mają znaczącą i długoterminową rolę do odegrania w globalnym zarządzaniu gospodarczym.