Jak można zwiększyć podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro?

Angela Capolongo, Barry Eichengreen, Daniel Gros

Prowadzony na dużą skalę skup obligacji w ramach programu PEPP zmniejsza rynkową podaż bezpiecznych aktywów denominowanych w euro. Ten efekt mógłby przynajmniej częściowo zostać zneutralizowany, gdyby EBC emitował własne certyfikaty depozytowe.