MFW: Banki w strefie euro powinny dążyć do efektywności kosztowej

Przeprowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy stres testy banków europejskich pokazały bardzo duże zróżnicowanie sektora finansowego strefy euro.