Nie będzie zakazu wynagradzania przez banki pośredników kredytowych

Oskar Kochman

Kilkanaście tysięcy pośredników kredytowych odpowiada za znaczną część zawieranych umów kredytu hipotecznego. Rząd zamierzał pozbawić ich możliwości wynagradzania przez kredytodawców za podpisane umowy, ale posłowie odrzucili ten zakaz.