Amerykańska ropa z łupków ustabilizuje światowy rynek surowca

Adam Gwiazda

Stany Zjednoczone posiadają jedne z największych na świecie złóż ropy naftowej w skałach łupkowych. Zwiększenie wydobycia z tych źródeł może przyczynić się do stabilizacji światowego rynku ropy i uniezależnienia od kartelu OPEC. Zależy na tym nie tylko USA.