Bogactwo narodów przesuwa się na Południe

VoxEU

W ostatnich dziesięcioleciach zmieniła się na świecie struktura bogactwa zapewnianego przez surowce naturalne, przesuwając się z Północy na Południe. Odkryto bogate złoża ropy i gazu oraz surowców mineralnych w Ameryce Łacińskiej i w krajach leżących na południe od Sahary.