Brak spójnej polityki hamuje wzrost gospodarczy Rosji

Jerzy Rutkowski

Niski wzrost gospodarki rosyjskiej to skumulowany efekt wieloletnich zaniedbań, pogłębiającej się izolacji i braku spójnej polityki gospodarczej.