Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Wojciech Mroczek

W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.