Co powie Fed jest ważniejsze od realnej gospodarki

VoxEU

Oprócz ustalania stóp procentowych banki centralne informują społeczeństwa o sytuacji gospodarczej i swoich przyszłych działaniach. Z analizy treści oświadczeń systemu Rezerwy Federalnej wynika, że informowanie o przewidywanej przyszłej polityce, czyli forward guidance, w większym stopniu wpływa na zmienne rynkowe niż wiadomości o warunkach gospodarczych.