Demografia wpłynie na stopy procentowe

Obserwator Finansowy

Niski poziom dzietności oraz wydłużanie się oczekiwanego czasu życia to czynniki, które powinny być brane pod uwagę w przyszłej polityce pieniężnej. Spodziewać należy się spadku naturalnych stóp procentowych.