Fałszywe argumenty przeciw dochodowi gwarantowanemu

Dochód podstawowy jest często negatywnie przeciwstawiany ukierunkowanym transferom. Pięć najczęściej stosowanych argumentów to jednak argumenty fałszywe, sofizmaty, w których skuteczność ukierunkowanych transferów jest przeceniona. Ich zmniejszenie umożliwiłoby poprawę polityki społecznej.