Dochody z eksportu ropy wypłynęły z Rosji za granicę

Rosja w eksporcie paliw i surowców uzyskała w latach 2002-2016 dodatkowe dochody o wartości około 3 bln dol. Niestety, te zasoby nie zasiliły gospodarki, nie powiększyły rezerw walutowych ani majątku państwowych funduszy majątkowych, i nie trafiły na zagraniczne inwestycje. Gdzie trafiły?