Finansowanie przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity

Jerzy Węcławski

W przedsiębiorstwach rodzinnych dążenie do zapewnienia sukcesji powoduje, że preferowana jest struktura kapitałowa oparta na wewnętrznych źródłach finansowania. Sporadycznie korzystają one z finansowania za pomocą private equity.