Guru zmian w Chinach

Po raz pierwszy w przygotowaniu raportu Banku Światowego na temat przyszłości Chin brało udział kilkudziesięciu ekspertów z Państwa Środka, wśród nich Hu Angang, najwybitniejszy chiński strateg gospodarczy. Stara się uchodzić za eksperta niezależnego, ale władze jego głos szanują i biorą pod uwagę.