Hej ho, do pracy by się szło, byle nie za daleko

Obserwator Finansowy

Poprawa sytuacji na rynku zatrudnienia zachęca do poszukiwania zajęć lepiej płatnych. Zarazem jednak zniechęca do szukania jej zbyt daleko od miejsca zamieszkania. Europejczycy, zwłaszcza młodzi w wieku do 34 lat, nie są skorzy do przenoszenia się „za chlebem”. Nie inaczej jest już z Polakami.