Historia trzech koron oraz więzów je łączących

Paweł Kowalewski

Wiadomość o nowych porozumieniach swapowych z udziałem trzech skandynawskich banków centralnych obiegła świat 12 listopada 2020 r. Po wielu latach podążania różnymi drogami kraje te zaczynają ze sobą współpracować. Można nawet mówić o powrocie do korzeni.