Jak zmieni się żegluga morska po nowych regulacjach klimatycznych

W ostatnich latach wprowadza się coraz bardziej rygorystyczne przepisy ograniczające zanieczyszczenie paliw stosowanych w transporcie morskim. Działania te wpływają na globalną strukturę handlu ropą naftową i mogą podnieść koszty żeglugi.