Jubileuszowy tydzień bankowości centralnej w kraju i na świecie

Karol Rogowicz, Paweł Kowalewski

W tym tygodniu obchodzimy dwie rocznice: dwudziestą rocznicę zainicjowania niekonwencjonalnej polityki monetarnej przez Bank Japonii oraz pierwszą rocznicę uruchomienia luzowania ilościowego przez NBP.