Korzyści z polityki makroostrożnościowej

VoxEU

W gospodarkach o niskich stopach naturalnych polityka makroostrożnościowa może wzmocnić skuteczność konwencjonalnej polityki pieniężnej; może ona również pomóc w stymulowaniu zagregowanego popytu w fazie spowolnienia poprzez ograniczenie ryzyka systemowego na rynkach finansowych.