Kurs równowagi: któremu modelowi powinniśmy zaufać?

Michał Rubaszek

Kluczowym wnioskiem z naszych analiz jest to, że wbrew oczekiwaniom, im bardziej rozbudowany jest model kursu równowagi, tym jest on mniej pomocny w prognozowaniu zmian kursu.