Luzowanie po europejsku przynosi wreszcie efekty

Paweł Kowalewski

Kiedy prezes EBC Mario Draghi zapowiadał we wrześniu 2014 r. zwiększenie w ciągu dwóch lat do 3 bilionów euro sumy bilansowej Eurosytemu, suma ta właśnie spadała poniżej psychologicznej bariery 2 bln euro. Po upływie 10 miesięcy EBC osiągnął półmetek, wielkość omawianej sumy przekroczyła poziom 2,5 bln euro. Widać tego efekty w realnej gospodarce europejskiej.