Mniej unijny handel unijny

Obserwator Finansowy

O ponad 500 mld euro skurczy się wielkość wymiany handlowej wewnątrz Unii Europejskiej po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię. Wzrośnie udział Unii w handlu zewnętrznym. Polska przesuwa się z ósmej na siódmą pozycję wśród największych eksporterów UE.