Monetarna i finansowa stabilność w czasie epidemii koronawirusa

MFW

W obliczu globalnej epidemii zsynchronizowane działania wielu krajów wzmacniają siłę polityki pieniężnej. Priorytetem powinna być więc światowa współpraca i zapewnienie rynkom w razie potrzeby ratunkowej płynności. Ważna jest też polityka makroostrożnościowa i działania MFW – pisze Tobias Adrian z MFW.