Najpierw wygrajmy wojnę, potem przyjdzie czas na rachunki

Jakub Sawulski

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, członek Troiki, wzywa do zwiększenia inwestycji publicznych. Tę samą narrację możemy usłyszeć ze strony przedstawicieli Komisji Europejskiej, Banku Światowego czy OECD. Obserwujemy fundamentalną zmianę w myśleniu o polityce fiskalnej.