Niemiecka cnota oszczędzania

Andrzej Godlewski

Niemcy znów oszczędzają coraz więcej. Tylko w pierwszym kwartale tego roku odłożyli 69 mld euro, czyli około 10 proc. swoich dochodów. Robią to, mimo że ze względu na rekordowo niskie stopy procentowe w strefie euro mało się to opłaca. Ich motywacje częściowo wyjaśnia berlińska wystawa „Dzieje oszczędzania jako cnoty niemieckiej”.