Niewiele da się zrobić w sprawie nierówności

Ekonomiści i przedstawiciele nauk społecznych potrafią dosyć trafnie odkryć przyczyny i ocenić skutki pogłębiających się nierówności ekonomiczno-społecznych. Znacznie gorzej radzą sobie jednak z opracowaniem realistycznych sposobów rozwiązywania tego problemu.