Niskie ceny ropy obciążeniem dla ich producentów

Jacek Suder

W warunkach pogarszającej się sytuacji gospodarek surowcowych rośnie presja na ograniczenie produkcji ropy naftowej.