Odpływ kapitału z Chin jeszcze katastrofy nie zwiastuje

Uważna analiza danych o odpływie kapitałów z Chin przeczy scenariuszowi wieszczącemu kolejny kryzys ucieczką tą spowodowany. Wzrost podaży juana (M2), chociaż na wysokim poziomie, ustabilizował się, a inflacja od kilku miesięcy utrzymuje się na niskim pułapie.