Państwowa gwarancja pracy

Aleksander Piński

Dlaczego akceptujemy to, że miliony osób muszą żyć bez pracy, skoro jest ona nam niezbędna do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie jak pełny brzuch czy dach nad głową? – pyta Pavlina R. Tcherneva w książce „The Case for a Job Guarantee”.