Państwowa idea dla gospodarki w kryzysie

Krzysztof Bień

Stalowa Wola, Rzeszów, Mielec, Kraśnik, Dębica – w każdym miesiącu tuż przed wybuchem II wojny światowej w Centralnym Okręgu Przemysłowym uruchamiane były nowe fabryki. Zaledwie w 2 lata wybudowano ich kilkanaście. Do tego zapory, drogi i elektrownie. Budowa COP do dziś może inspirować, jak prowadzić inwestycje.