Pod prąd ekonomii konwencjonalnej

Piotr Aleksandrowicz

Nie jestem przeciwko rządowi. Jestem jedynie przeciwko idei, że musi istnieć jakaś biurokracja, która wszystko oceni dla ludzi – pisała Elinor Ostrom. Wraz Vernonem L. Smithem zaliczana jest do ekonomistów wierzących w racjonalne społeczne zachowania. Wydawnictwo Wolters Kluwer rozpoczęło publikację nie wydanych jeszcze po polsku prac Noblistów. Autorem wstępów jest Leszek Balcerowicz.