Podstawy bezpiecznych aktywów

Statusowi bezpiecznych aktywów sprzyjają niskie ryzyko polityczne i instytucjonalne państw emitujących obligacje oraz wielkość danego rynku długu.