Polityka ukierunkowanego celu inflacyjnego: propozycja dla EBC

VoxEU

Strefa euro wzmocniła wiarygodność polityki pieniężnej państw członkowskich, ale problemy wynikające z braku autonomii monetarnej stały się boleśnie odczuwalne w kryzysie zadłużenia. Metodą usprawnienia mechanizmów stabilizacyjnych w strefie euro, bez jednoczesnej utraty korzyści z integracji, może być polityka ukierunkowanego celu inflacyjnego.