Potrzebna większa przystępność cenowa mieszkań na wynajem

MFW

Wzrost PKB w wielu europejskich gospodarkach nie przełożył się na podniesienie dochodu rozporządzalnego, który w wystarczającym stopniu rekompensowałby rosnące koszty najmu mieszkań. Pandemia mogła pogorszyć sytuację w tym zakresie.