Produkcja ropy musi spadać, aby rynek odzyskał równowagę

Jacek Suder

Pomimo podpisania przez członków grupy OPEC+ nowego porozumienia o redukcji wydobycia ropy naftowej w wysokości około 10 proc. światowej produkcji (około 9,7 mln b/d), kryzys na rynku surowca pogłębia się.