Przybywa rygorów w handlu usługami

Obserwator Finansowy

Handel usługami podlega w świecie rosnącym ograniczeniom. Nie tylko ze strachu przed pandemią. W 2020 r. nowe regulacje najsilniej dotknęły usług komputerowych i bankowości komercyjnej. Z rygorystycznego trendu najskuteczniej wyłamują się kurierzy. Liderami liberalizacji są Czechy, Łotwa i Holandia.