Rynek detaliczny w Polsce: rozwój e-commerce i nowe wyzwania

Karol Szafranek, Aneta Błażejowska

W ślad za zmieniającymi się preferencjami klientów struktura rynku detalicznego w Polsce uległa istotnym zmianom. Nastąpiła jego wyraźna koncentracja. Silnie rozwinął się rynek handlu elektronicznego. Pandemia wpłynie na pogłębienie tych procesów – piszą eksperci NBP.